Informacja, która ukazała się
w Gazecie Wyborczej (2004 r.),
w przeddzień naszego wejścia
do UE.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, wykonywanym pracom i znajomości technologii, często jesteśmy zapraszani w formie ekspertów na spotkania dotyczące tworzenia reklam - więcej...